Villa med uovertruffen panoramaudsigt - Finestrat

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/30f8c1e5-c245-4b43-b9e4-90a0d43cdbcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/cd9798f9-22ad-47ef-8825-da2a43943475.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/2b28af12-84fe-4fb1-a7a7-581df7a73ebb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/1536ee01-e196-4ef5-abfa-59e6a039351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/4126f925-24d3-4f3e-9129-369c242901af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b4aca8ee-581b-47df-a51c-48b0570caf9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/210fa871-135d-4f67-a517-1faa2888b3bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/f379e68a-d97f-485b-bb83-896fcc7231dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/1c660b96-1fc6-4a5b-94e5-22bc6064474b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/7b16eec3-aead-4fcf-ad34-8b111360ffce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e2cf8224-c696-4531-8bf5-7046904e140d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/954074f4-0388-4f80-b38d-1518387dc3ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/4ffbb575-eed2-4ea9-ac24-457bb4c9c18b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/32a6bfff-772c-4e56-9d9f-837927164f36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/68f1be85-8da7-4ebe-999d-0c716af0629c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b6335b00-2f6c-4df9-9b47-2391cb27b16e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ba93c12c-87a1-4537-bc81-23d7e0b9ea08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3903b734-bf24-4e95-bb53-afa051d33def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/2876a68c-83a8-4e61-a034-ddd861e87db7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/c0308382-c027-412f-823e-c215f19af0b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/69ed5e91-c7c8-4947-80b9-89e2bd18d0bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ca6f311c-891e-4e25-b01a-5faea93f19b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/940a1c23-9808-401b-8f62-3b4f09c5d4d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/83d8e282-e3ad-4637-b322-8d61a0804000.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3aac11ac-7fe3-4e63-8a1a-d9195e0ab793.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3dc2aca9-799f-4f75-a614-9128f74c577d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/5c48b317-4498-49a4-af49-76efecc5a1f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/6380b4e5-fb37-4d04-9e5c-2d3e2817db0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ca182dfa-99db-4610-ae09-cf90911c2ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/935c8208-20f5-405a-8fa7-3a027c3a467a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/7725bb1c-4b45-41f9-9ab8-1db340a9a4bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/0a957688-4908-478a-a838-bbec7b332a67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/0c55a65c-41b7-4cbc-8114-c5ddb2ed49b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/d0eacd69-91a0-46ae-a321-68bf3ab281f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e17b8370-5f24-48b8-9020-3d007818cf60.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e7811746-4bde-491c-9efe-cda1e375e210.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/939345cb-c9c1-47b9-b3af-7c8abead322d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b586c073-0638-43c1-9960-4b481c62c5e9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/a0350e1b-e41a-4e5a-9b09-f0d7dab0ca82.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/30f8c1e5-c245-4b43-b9e4-90a0d43cdbcd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/cd9798f9-22ad-47ef-8825-da2a43943475.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/2b28af12-84fe-4fb1-a7a7-581df7a73ebb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/1536ee01-e196-4ef5-abfa-59e6a039351e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/4126f925-24d3-4f3e-9129-369c242901af.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b4aca8ee-581b-47df-a51c-48b0570caf9a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/210fa871-135d-4f67-a517-1faa2888b3bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/f379e68a-d97f-485b-bb83-896fcc7231dd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/1c660b96-1fc6-4a5b-94e5-22bc6064474b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/7b16eec3-aead-4fcf-ad34-8b111360ffce.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e2cf8224-c696-4531-8bf5-7046904e140d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/954074f4-0388-4f80-b38d-1518387dc3ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/4ffbb575-eed2-4ea9-ac24-457bb4c9c18b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/32a6bfff-772c-4e56-9d9f-837927164f36.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/68f1be85-8da7-4ebe-999d-0c716af0629c.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b6335b00-2f6c-4df9-9b47-2391cb27b16e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ba93c12c-87a1-4537-bc81-23d7e0b9ea08.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3903b734-bf24-4e95-bb53-afa051d33def.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/2876a68c-83a8-4e61-a034-ddd861e87db7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/c0308382-c027-412f-823e-c215f19af0b9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/69ed5e91-c7c8-4947-80b9-89e2bd18d0bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ca6f311c-891e-4e25-b01a-5faea93f19b6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/940a1c23-9808-401b-8f62-3b4f09c5d4d8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/83d8e282-e3ad-4637-b322-8d61a0804000.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3aac11ac-7fe3-4e63-8a1a-d9195e0ab793.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/3dc2aca9-799f-4f75-a614-9128f74c577d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/5c48b317-4498-49a4-af49-76efecc5a1f7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/6380b4e5-fb37-4d04-9e5c-2d3e2817db0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/ca182dfa-99db-4610-ae09-cf90911c2ff1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/935c8208-20f5-405a-8fa7-3a027c3a467a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/7725bb1c-4b45-41f9-9ab8-1db340a9a4bf.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/0a957688-4908-478a-a838-bbec7b332a67.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/0c55a65c-41b7-4cbc-8114-c5ddb2ed49b8.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/d0eacd69-91a0-46ae-a321-68bf3ab281f6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e17b8370-5f24-48b8-9020-3d007818cf60.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/e7811746-4bde-491c-9efe-cda1e375e210.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/939345cb-c9c1-47b9-b3af-7c8abead322d.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/b586c073-0638-43c1-9960-4b481c62c5e9.jpeg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/8e6459e1-e2c1-4b03-ba86-b91214a4f493/336901/a0350e1b-e41a-4e5a-9b09-f0d7dab0ca82.jpg
 • 8
 • 5
 • 1888m2
 • 998m2
 • 890m2
Ref: ND 442
Udsalgspris
3 950 000 €
 • 8
 • 5
 • 1888m2
 • 998m2
 • 890m2
Ref: ND 442

Villa med uovertruffen panoramaudsigt

En unik villa med 8 soveværelser og 5 badeværelser beliggende i et af de mest dejlige hjørner af Spanien. Designet til at give beboerne mere plads, hvor alle kan finde deres eget unikke design.
Beboere vil have adgang til: en privat udendørs pool med terrasse og panoramaudsigt over havet og bjergene, en smuk have, en parkeringsplads til fire biler, et smart home-system og en elevator.
En stor chance for at blive ejer af en moderne villa, der kombinerer elegance af design, komfort og fremragende beliggenhed!


Egenskabsfunktioner

 • Klimaanlæg
 • : Airport, Mountain, Beach, Golf course, Hospital, Farmácia, Schools, , ,
 • : 2023
 • : 4
 • , , , ,

Beliggenhed

Forhøre