Benidorm

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/02f64c3e-bba3-4d80-ae86-728274578725.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/6c6961ba-3b0c-493b-a80f-0662c548a788.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/be4c23c5-a53e-4be6-b68d-5529eb969214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/caf20625-960c-4e09-b582-3759727d4e48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/a393cee5-c425-454f-a189-be1cdf632a94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/81f79d79-0867-4ab7-b868-3d4bb243665e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/46f6e26f-dd1c-4bbc-a2b3-76d230f488bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/08833940-bfdf-41fa-b7b5-1c29515b2039.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/69dda5a3-f48f-46b6-a1a3-cae626ac3cee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/8a4f5a54-cb37-4218-bf89-dc43994dc277.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/e736bf89-f189-43f6-b598-cedbc692b20e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3af448d0-5496-4746-8e19-effa0657685d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/5219d1f8-1427-462e-bfe0-d163ac3c14d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3d5be6e7-9939-459b-a359-b5c738155a38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/4c8c0966-2ec3-4a81-8c19-f8c09a9c6782.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/afa812a1-8297-440a-bb38-5932927921d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/6a0a1ee5-4d74-4beb-9359-8a0905cc6ce7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/5326d64b-d210-4e20-9afa-265055e0e022.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/f20af2ee-6da4-48f6-8e58-e0137a2a668b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/01c313b5-1ded-4ba7-81dc-4888deb1e3d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/c14e2631-1935-4bbf-997f-02beae152d0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/4e134f2a-05a4-4890-9f06-376520c37936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/32b49aa8-e091-4762-87ec-ba5bca550a0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/129f7187-1e86-4d0c-b44e-8687c3c21c95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/121ce7fe-b0f4-468d-899d-5039620e4ff9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3b4ae9f0-feb1-4eaf-8de6-4fb626848497.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/2e83f010-780e-4458-afce-1e4004dfca49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/0aa8db39-710c-42cd-98b8-55d4addf6ad7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/c48a0b65-f887-4e34-a804-dc0f2d9ba169.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/02f64c3e-bba3-4d80-ae86-728274578725.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/6c6961ba-3b0c-493b-a80f-0662c548a788.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/be4c23c5-a53e-4be6-b68d-5529eb969214.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/caf20625-960c-4e09-b582-3759727d4e48.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/a393cee5-c425-454f-a189-be1cdf632a94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/81f79d79-0867-4ab7-b868-3d4bb243665e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/46f6e26f-dd1c-4bbc-a2b3-76d230f488bd.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/08833940-bfdf-41fa-b7b5-1c29515b2039.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/69dda5a3-f48f-46b6-a1a3-cae626ac3cee.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/8a4f5a54-cb37-4218-bf89-dc43994dc277.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/e736bf89-f189-43f6-b598-cedbc692b20e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3af448d0-5496-4746-8e19-effa0657685d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/5219d1f8-1427-462e-bfe0-d163ac3c14d3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3d5be6e7-9939-459b-a359-b5c738155a38.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/4c8c0966-2ec3-4a81-8c19-f8c09a9c6782.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/afa812a1-8297-440a-bb38-5932927921d6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/6a0a1ee5-4d74-4beb-9359-8a0905cc6ce7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/5326d64b-d210-4e20-9afa-265055e0e022.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/f20af2ee-6da4-48f6-8e58-e0137a2a668b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/01c313b5-1ded-4ba7-81dc-4888deb1e3d9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/c14e2631-1935-4bbf-997f-02beae152d0e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/4e134f2a-05a4-4890-9f06-376520c37936.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/32b49aa8-e091-4762-87ec-ba5bca550a0d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/129f7187-1e86-4d0c-b44e-8687c3c21c95.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/121ce7fe-b0f4-468d-899d-5039620e4ff9.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/3b4ae9f0-feb1-4eaf-8de6-4fb626848497.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/2e83f010-780e-4458-afce-1e4004dfca49.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/0aa8db39-710c-42cd-98b8-55d4addf6ad7.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/241899/c48a0b65-f887-4e34-a804-dc0f2d9ba169.jpg
 • 4
 • 4
 • 200m2
 • 191m2
 • 480m2
Ref: ND223
Cena sprzedaży 799 000 €
 • 4
 • 4
 • 200m2
 • 191m2
 • 480m2
Ref: ND223

Egenskaper

 • Ogrzewanie
 • Klimatyzacja
 • Basen
 • Bliskość: , , , , , , , , Hospital, Farmácia, Schools, Playground
 • Garaż
 • Umeblowany
 • : 2
 • Prywatna kondominium
 • Pralnia
 • , , , , ,
 • Balkon

Spørre

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene våre.   Lære mer