Finestrat

video
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0ee1b330-1321-4802-a7e0-1ca7a4dc290d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/5fa63141-ba47-411b-ba57-9bd82ef1a2a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/835e274a-b411-43d4-84e8-a42e003e21b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8f776d81-09b5-4679-8ea0-deca257818fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/959e5bd8-a40b-4d1a-a309-313bda906939.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0da5d507-5d42-4acc-a90b-d7533912c828.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0397a122-336b-41cc-9ea9-e5ab8fde220f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/07de2946-2ea8-4f1d-9071-e0677e88a3e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/9091b3f6-ba81-48c6-bd35-6b22fcbc523a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/4e7f877f-a37e-4ada-b5ae-015168f8b49d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/9d4088f5-ec6d-46c6-a135-69d26cccc245.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/19a5a3b3-65d0-42e6-9211-0f6d189c03f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/28c33f33-affc-49ce-be53-36236f3c0b14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/7d670381-fc66-4405-b772-66dddba522e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/930c46b9-c0ca-484f-81e1-612ae06cff4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/66dae00c-c60c-4b88-9159-268a19b879a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/44e4a0d5-b41e-4ea0-af1a-f1a33fa102f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/28f34660-72bd-4b27-a524-4258eafb0238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/6143553c-33b8-403c-ad59-102d4aed32ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/e9061150-2dae-4205-95fb-ccd1639247b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/5df46eab-0a1f-411b-9b24-ba2af4c3f8ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/54a1f465-c79c-4c7a-a1f7-8821e2cff57f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/742f2e31-ee1c-429b-a2fc-cc08a4c6b850.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/6432ce1d-3ccf-48fa-879e-be763fafc326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/fa97ee69-d3e5-4451-a3cf-0aa8a59fe1c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8276e701-f111-43e5-b6ec-32d23e5eef94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/631e2e66-5371-48ee-9c22-17d15d2c040f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8d805671-d149-4b86-aeb7-3c77bdf54743.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0ee1b330-1321-4802-a7e0-1ca7a4dc290d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/5fa63141-ba47-411b-ba57-9bd82ef1a2a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/835e274a-b411-43d4-84e8-a42e003e21b1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8f776d81-09b5-4679-8ea0-deca257818fa.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/959e5bd8-a40b-4d1a-a309-313bda906939.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0da5d507-5d42-4acc-a90b-d7533912c828.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/0397a122-336b-41cc-9ea9-e5ab8fde220f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/07de2946-2ea8-4f1d-9071-e0677e88a3e4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/9091b3f6-ba81-48c6-bd35-6b22fcbc523a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/4e7f877f-a37e-4ada-b5ae-015168f8b49d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/9d4088f5-ec6d-46c6-a135-69d26cccc245.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/19a5a3b3-65d0-42e6-9211-0f6d189c03f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/28c33f33-affc-49ce-be53-36236f3c0b14.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/7d670381-fc66-4405-b772-66dddba522e0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/930c46b9-c0ca-484f-81e1-612ae06cff4e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/66dae00c-c60c-4b88-9159-268a19b879a3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/44e4a0d5-b41e-4ea0-af1a-f1a33fa102f0.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/28f34660-72bd-4b27-a524-4258eafb0238.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/6143553c-33b8-403c-ad59-102d4aed32ba.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/e9061150-2dae-4205-95fb-ccd1639247b3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/5df46eab-0a1f-411b-9b24-ba2af4c3f8ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/54a1f465-c79c-4c7a-a1f7-8821e2cff57f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/742f2e31-ee1c-429b-a2fc-cc08a4c6b850.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/6432ce1d-3ccf-48fa-879e-be763fafc326.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/fa97ee69-d3e5-4451-a3cf-0aa8a59fe1c4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8276e701-f111-43e5-b6ec-32d23e5eef94.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/631e2e66-5371-48ee-9c22-17d15d2c040f.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/3423/f4476ded-5d94-4cb2-9e60-593c9607dd4c/223507/8d805671-d149-4b86-aeb7-3c77bdf54743.jpg
 • 4
 • 3
 • 307,75m2
 • 210m2
 • 524m2
Ref: ND166
Cena sprzedaży 680 000 €
 • 4
 • 3
 • 307,75m2
 • 210m2
 • 524m2
Ref: ND166

Egenskaper

 • Ogrzewanie
 • Klimatyzacja
 • Basen
 • Bliskość: , ,
 • Umeblowany
 • Rok budowy: 2021
 • : 1
 • ,
 • Orientação solar: Sul

plassering

Spørre

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Ved å bruke nettstedet, bekrefter du at du godtar bruken av informasjonskapsler i samsvar med personvernreglene våre.   Lære mer