Neodom Technologies

I vårt arbete använder vi en innovativ IT-lösning för intelligent fastighetssökning, som är integrerad med alla montrar och marknadsplatser på den spanska fastighetsmarknaden. Denna programvara använder den senaste tekniken för artificiell intelligens och låter dig välja de mest attraktiva fastigheterna när det gäller deras potential att öka i värde. Vi har också den mest omfattande analytiska informationen om den spanska fastighetsmarknaden, vilket gör att vi kan förse våra kunder med omfattande analytiska rapporter tillsammans med ett urval av fastigheter på deras begäran.

AI kan användas vid fastighetssökningar för att göra det lättare för köpare att hitta rätt fastighet. AI kan användas för att analysera köparens preferenser och sökkriterier för att ge personliga rekommendationer AI-drivna sökmotorer kan också användas för att ge personliga sökresultat, med hänsyn till faktorer som plats, prisklass och andra .Fastighetens egenskaper . AI kan också användas för att tillhandahålla automatiserad marknadsanalys, vilket hjälper köpare att bättre förstå aktuella marknadstrender och förhållanden. Dessutom kan AI Används för att automatiskt analysera fastighetsannonser och jämföra dem med liknande fastigheter i området, vilket hjälper köpare att fatta ett välgrundat beslut.