Com calcular el retorn de la inversió immobiliària a Espanya?

Invertir en béns immobles sovint es considera una de les maneres més fiables i rendibles d'invertir. No obstant això, abans de decidir comprar una propietat a Espanya, cal analitzar la seva rendibilitat. En aquest article, veurem els passos bàsics per calcular el retorn de la inversió en béns immobles a Espanya.

 


Pas 1: determineu la finalitat de la inversió
Abans de començar a calcular el ROI, és important definir clarament l'objectiu de la inversió. Algunes persones compren béns immobles per a la seva pròpia residència, mentre que altres els compren amb la finalitat de generar ingressos de lloguer. Com més clarament es defineixi l'objectiu, més fàcil serà fer càlculs.


Pas 2: determineu l'import de la inversió
El següent pas és determinar la quantitat que estàs disposat a invertir en l'immoble. Això inclou no només el valor de la propietat en si, sinó també costos addicionals com impostos, honoraris d'agència immobiliària, etc. Penseu en tots aquests factors per obtenir una quantitat precisa d'inversió.


Pas 3: càlcul de la renda anual
Si el teu objectiu és generar ingressos de lloguer, has de calcular la renda anual esperada. Per fer-ho, podeu recórrer a l'experiència d'agències immobiliàries locals o realitzar el vostre propi estudi de mercat. Informa't aproximadament de quant pots aconseguir per llogar una propietat similar en aquesta zona.


Pas 4: tingueu en compte els costos addicionals
A més del cost de l'immoble en si, també s'han de tenir en compte els costos addicionals. Això inclou impostos anuals sobre la propietat, els serveis públics, les assegurances, etc. Intenteu estimar aquests costos en funció de les tarifes locals per determinar la quantitat de costos amb més precisió.


Pas 5: Càlcul de les despeses d'explotació
Ser propietari d'un immoble comporta certs costos d'explotació que també s'han de tenir en compte a l'hora de calcular la rendibilitat. Això inclou les despeses de manteniment, reparacions, gestió, etc. Calcula aquests costos i compta'ls en els teus càlculs.


Pas 6: càlcul de la rendibilitat
Ara que ja tens totes les dades que necessites, pots començar a calcular el retorn de la inversió en immobles a Espanya. Per fer-ho, utilitzeu la fórmula següent:
Rendibilitat = (lloguer anual - despeses d'explotació) / import de la inversió

Aquesta fórmula us permetrà determinar el percentatge esperat de retorn de la vostra inversió immobiliària.En conclusió, abans de començar a invertir en béns immobles a Espanya, és important fer un càlcul exhaustiu de la rendibilitat. Penseu en tots els factors necessaris per obtenir una imatge més precisa i prendre una decisió informada.